testi.xyz

1974 ad – timi mero ma timro testo

attendere prego...

[pre-chorus]
आँखामा पढ्न खोज्छु, तिम्रो मनमा के छ
आएर भन्न खोज्छु, डर लाग्छ किन? किन?
पर्खेर बस्छु तिमीलाई देखा पर्छौ एकै छिन
त्यही तिम्रो झझल्कोले सताइरहन्छ रात दिन
कुरेर बस्छु तिमीले देख्छौ कि भनेर
एक्लै सोचिरहन्छु म

[chorus]
तिमी मेरो म तिम्रो, बेग्लै संसार हाम्रो
हुनेछौ, मायालु, तिमी र म
तिमी मेरो म तिम्रो, बेग्लै संसार हाम्रो
हुनेछौ मायालु, तिमी र म
आँखामा पढ्न खोज्छु, तिम्रो मनमा के छ
आएर भन्न खोज्छु, डर लाग्छ किन? किन?

[verse]
प्रेम हो कि, यो प्रेम हैन?
तिमीलाई छोड्न अब मन छैन
प्रेम हो कि, यो प्रेम हैन?
तिमीलाई छोड्न अब मन छैन
कुरेर बस्छु तिमीले बुझ्छ्यौ कि भनेर
एक्लै सोचिरहन्छु म

[pre-chorus]
आँखामा पढ्न खोज्छु, तिम्रो मनमा के छ
आएर भन्न खोज्छु, डर लाग्छ किन? किन?
पर्खेर बस्छु तिमीलाई देखा पर्छौ एकै छिन
त्यही तिम्रो झझल्कोले सताइरहन्छ रात दिन
कुरेर बस्छु तिमीले देख्छौ कि भनेर
एक्लै सोचिरहन्छु म

[chorus]
तिमी मेरो म तिम्रो, बेग्लै संसार हाम्रो
हुनेछौ मायालु, तिमी र म
तिमी मेरो म तिम्रो, बेग्लै संसार हाम्रो
हुनेछौ मायालु, तिमी र म
तिमी मेरो म तिम्रो, बेग्लै संसार हाम्रो
हुनेछौ मायालु, तिमी र म

- 1974 ad testo

Testi di Random